Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku

9. 1. 2015

Zákonem  č.  335/2014Sb.  došlo s účinností  od  29.12.2014 ke  změně  zák.č. 549/1991Sb.,

o soudních poplatcích. Tato novel a  je výsledkem společné snahy neziskového sektoru, která

směřovala především  k tomu,  aby  nově  vzniklá  povinnost  zápisu  stanovených  údajů  do

spolkového rejstříku nebyla prostávající spolky přílišnou finanční zátěží.

Nově  jsou  tedy  od  soudních  poplatků  osvobozeny  (nemusejí  ho  hradit)  spolky  a  další

neziskové  organizace  ve  věcech  veřejného  rejstříku.  Ze  zákonné  definice  vyplývá,  že  se

osvobození týká:

a)  prvního zápisu spolku do rejstříku, což je případ vzniku úplně nového SK/TJ

b)  zápisu změn a doplnění údajů do spolkového rejstříku, což  je případ  všech SK/TJ  a

sportovních  svazů  při  plnění  jejich  povinnosti  nechat  si  do  rejstříku  zapsat  všechny

zákonem  požadované  údaje,  a  to ve  lhůtě  do  1.1.2017  (v  souvislosti  s povinnou

změnou stanov).

POZOR toto osvobození od soudních poplatků je však  časově omezeno, a to do 30.6.2016.

Předpokládá  se  totiž,  že  v průběhu  této  doby bude  přijat  prováděcí  zákon,  který  vymezí

podmínky  získání  statusu  veřejné  prospěšnosti.  Následně  by  tedy  měly  být  od  soudních

poplatků osvobozeny již jen spolky, které budou mít tento status zapsán.

Legislativně právní odbor ČUS