Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyúčtování dotace Můj klub 2019

12. 12. 2019

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport.

Systém IS Sport byl pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.  

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019

a

formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv"

 

musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020)

Odkaz na stránku MŠMT:

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-3?highlightWords=formul%C3%A1%C5%99e+vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD